Trong lĩnh vực đầu tư Bất động sản, Tập đoàn TTP luôn tâm niệm, nuôi ý chí quyết tâm trở thành “nhà đầu tư bất động sản tiên phong” của Quảng Ninh nói riêng và miền Bắc nói chung.

Từ đó, kiến tạo và xác lập chuẩn mực sống mới với những khu đô thị hiện đại, đẳng cấp, môi trường sống trong lành.

Được sự tin tưởng của chính quyền thành phố Cẩm Phả, Tập đoàn TTP đã đầu tư xây dựng và phát triển dự án Khu đô thị Du lịch - Dịch vụ Bái Tử Long, tên thương mại là Green Dragon City, với định hướng trở thành Khu đô thị biển đáng sống nhất thành phố Cẩm Phả.

Hotline: 0203 3939 972