Công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn TTP

Kính gửi: Quý đối tác, khách hàng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Công nghiệp TTP Tên gọi tắt là: Tập đoàn TTP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, đường Bái Tử Long, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.939.972.

Email: infor@ttpgroup.org.vn

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700662791 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 08/8/2022, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Công nghiệp TTP là ông Bùi Văn Bằng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày 08/8/2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn TTP vào ngày 09/8/2022 tại website http://www.ttpgroup.org.vn, chuyên mục Về TTP Group/ Giới thiệu.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Hotline: 0203 3939 972