Tập đoàn TTP 17 năm xây dựng và phát triển

Trải qua hành trình 17 năm xây dựng và phát triển, đến nay, tập đoàn TTP đã trở thành Tập đoàn đa ngành tại tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Cẩm Phả nói riêng.

Chúng tôi cam kết không ngừng đổi mới, hội nhập để kiến tạo một hệ sinh thái cung cấp các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, nâng cao tầm nhìn, chất lượng cuộc sống của người Việt, đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội, đất nước.

Hotline: 0203 3939 972