Trải qua 15 năm phát triển, với tầm nhìn và tư duy phát triển bền vững, cùng sự nhạy bén, nắm bắt thời cơ, Tập đoàn TTP đã có những chuyển hướng đột phá mở rộng kinh doanh đa ngành với các lĩnh vực đầu tư:

  • Bốc xúc, vận tải
  • Dịch vụ cảng biển
  • Xây dựng, thi công cầu đường,
  • Đầu tư dự án bất động sản,
  • Kinh doanh siêu thị
  • Sản xuất bê tông thương phẩm…
Hotline: 0203 3939 972