[11.06.2020] Tiến độ dự án Green Dragon City Cẩm Phả

Tiến độ dự án Green Dragon City Cẩm Phả – chính thức từ Chủ đầu tư TTP! Chủ đầu tư dự án (giai đoạn 1): Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp TTP Đơn vị ủy thác quản lý và phát triển dự án: Công ty cổ phần địa…

[13.05.2020] Tiến độ dự án Green Dragon City Cẩm Phả

Tiến độ dự án Green Dragon City Cẩm Phả – chính thức từ Chủ đầu tư TTP! Chủ đầu tư dự án (giai đoạn 1): Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp TTP Địa chỉ: Số 51 – Đường Bái Tử Long, TP. Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Email:…

Hotline: 02036.272.006