Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh 2021 – 2030

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 479/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên trên đất liền 6.178,8 km2 và diện tích mặt biển trên 6.000…

Tập đoàn TTP chung tay phòng chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng: “nêu cao tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Tập đoàn TTP tổ chức các hoạt động từ thiện để chung tay phòng chống dịch Covid-19. Tập đoàn đã ủng hộ hơn 1…

Hotline: 02036.272.006